Kritikk

5. oktober 2010

Hvordan drepe en forening.

Filed under: Fri kunnskap,Kultur — Nille @ 16:44

For vel tre år siden ble det stiftet en liten forening som skulle arbeide for å frigi kunnskap til alle. Foreningen hadde omtrent ikke penger, men menneskelige ressurser  som var rede til å ta et tak og å snu på en femtiøring om anledningen bød seg. Men noen så at her var det mulig å få makt, og de begynte å lage regler.

Foreningen hadde i utgangspunktet vedtekter som var tilpasset det andre foreninger som har samme mål i andre land hadde, men en fant ut at det var viktig med en kontrollkomite og utarbeidet vedtekter for denne slik at den skulle kontrollere de stakkars styremedlemmene i foreningen hele tiden. Derfor ble mye av tid og energi sløst bort på å oppfylle de kravene og påleggene komiteen kom med. Styremedlemmene ble mer og mer frustrert og de så seg nødt til å innhente eksperthjelp til f. eks. regnskapsførsel da det de gjorde selv aldri var godt nok for kontrollkomiteen. Men likevel klarte styret i foreningen å få til en rekke ting og de klarte å få en rekke kontakter og å bygge opp merkevaren foreningen.

Men maktmenneskene hadde ikke fått nok makt og de mobiliserte og fikk nok røster til å overta butikken, og så begynte de å utradere det som var gjort tidligere. Det første de gjorde var å blokkere tidligere styremedlemmers  tilgang til nettsteder og fora, og dette skjedde mindre enn 24 timer etter at de hadde overtatt. Neste skritt var å bygge ned alt som var gjort og å sverte de tidligere styremedlemmene som var gått ut av styret. Så begynte de å stille spørsmål med de formålene det var brukt penger på å forlangte at alle midler skulle betales tilbake. Til sist ble kontaktpunkter som det opparbeidede nettverket hadde til foreningen blokkert ved at mail-adresser ble blokkert.

Samtidig så innførte de detaljerte regler ned til det minste punkt og foreningen hadde da omkring 20 sider med manualer som en skulle forholde seg til.

Rasjonalitet eller Max Webers jernbur?

Regler kan  føre til  effektivitet, beregnelighet, forutsigbarhet og kontroll. Mennesker er den største kilden til ineffektivitet, usikkerhet og uforutsigbarhet . Det er de rasjonelle systemenes tendens til å ha irrasjonelle konsekvenser for de involverte aktører og systemene selv, den såkalte rasjonalitetens irrasjonalitet. Weber nevner tendensene til at verden blir mindre magisk, og til slutt mindre meningsfull for folk.  Han viser hvordan de fire prinsippene om effektivitet, beregnelighet, forutsigbarhet og kontroll fører til demystifisering av de rasjonelle systemene, urimelighet og manglende humanitet. I verste fall kan det føre til ineffektivitet, uberegnelighet, uforutsigbarhet og tap av kontroll – stikk i strid med rasjonalitetens grunnprinsipper.

Så hva vil skje med foreningen? De første tegne er at det er blitt vi i styret og dere andre, eller vi som følger reglene og de som ikke gjør det. Initiativ fra ikke styremedlemmer og de kontakter de formidler blir tiet ihjel og muligheter (sponsormidler) blir ikke tatt imot. Dette er med på å drepe initiativet til alle de menneskene som har brukt store deler av sin fritid og private midler på å bygge opp foreningen, og da er disse resursene tapt. Det som er mer alvorlig er at tillit og nettverk som er bygget opp forsvinner, og når en ikke kommer frem til foreningen, men får en feilmelding når en prøver å bruke en mail-adresse de har fått fra en av foreningens  medlemmer  fordi denne kontoen er stengt. For en liten forening kan dette være katastrofe.

28. september 2010

Hei, verden!

Filed under: Diverse — Nille @ 15:04

Innholdet i denne bloggen ble skrevet for en del år siden og har lagt dødt som et space siden. Hva som vil skje videre med bloggen vil bare tiden vise.  De gamle innleggene under her vil bli liggende som et historisk dokument, og det er ikke sikkert at lenkene virker lengre.

20. juli 2005

Ny religion

Filed under: Nyheter og politikk — Nille @ 16:30
En skal lese mangt før øynene lukkes: Tilbedelse av tekanne
Da vi for noen år siden var en tur i Australia, så vi en rekke merkelig
store ting. Spesielt husker jeg en parade under verdensutstillingen i
Brisbane som ble avsluttet med en vogn med  enorme skitne kopper og fat, en
gigatisk oppvask. Men at noen skulle finne på å tilbe slike ting det
går over min fatteevne. Men jeg syns at de skal få lov til å dyrke sin
religion de også.

1. juli 2005

Et nytt studium

Filed under: Studier — Nille @ 09:32
Er det noen som er interessert i et nytt studium? Er en lei av
Norske læresteder og ønsker noe mer eksotisk? Det tilbyes nå et nytt
studium i Roma ifølge BA.
Kunnskaper fra dette studiet kan vel komme vel med også når det gjelder
å bekjempe uønskede elementer i politikk og annet samfunnsliv.

7. juni 2005

En interessant innføring i skikk og bruk.

Filed under: Kultur — Nille @ 19:30
Fant en både morsom og interessant veiledning for museumsgjester
i Tåkeprat fra et tåkesinn . Vi har alle opplevd forskjellige mennesker i museer og kunstutstillinger som nok kunne ha godt av å lære seg dette. Ellers er utstillingsteknikken viktig for den verdien en har av en utstilling, og der har vi mye å lære av f.eks engelskmennnene.
Neste side »

The Rubric Theme. Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.